Alfa Spectrum AB

Alfa Spectrum

Säkerhetsspecialist inom cyber- & cyberfysisk säkerhet

Administrativ säkerhet

Nulägesanalyser utifrån vedertagna ramverk.  Framtagande och implementation av Ledningssystem (LIS). Säkerhetsmedvetenhet. Informationsklassificering. Konsekvensbedömning för behandling av information. Kontinuitetshantering.

IT-säkerhet

Säkerhetsarkitektur & design av ZON-indelad infrastruktur. Granskning av teknisk säkerhet, Nulägesanalyser utifrån CIS-Controls, IT-forensik. Risk- och sårbarhetsanalys. Teknisk projektledning. Framtagning av kontrollkatalog.

Cyberfysisk säkerhet

Genomlysning av säkerhetsarbete utifrån ISA/IEC 62443. Utvärdering av logiskt dataflöde mellan IT & OT-miljöer. Identifiering av risker vid  konvergens av IT & OT-miljöer.  Rådgivning vid säkerhetsfrågor kopplat vid IoT/Cloud implementation.

Kontakta mig

Placering
Stockholm - Sverige
Org nr. 559324-9203
    E-post
    alexander.astviken@alfaspectrum.se
      Telefon
      073-766 02 63