Alfa Spectrum AB

Alexander Astviken

Alexander Astviken är en senior säkerhetsspecialist med bred kompetens inom cybersäkerhet med målsättningen att stödja organisationer i att uppnå ett godtyckligt skydd inom hela säkerhetsområdet. Alexander har arbetat med säkerhetsfrågor i mer än 15 år och har erfarenhet från både privat och offentlig sektor samt samhällsviktig verksamhet. Alexanderhar en djup förståelse för Svensk offentlig verksamhet och dess dagliga och strategiska behov efter sina 16 år av arbete på Region Blekinge, varav 7 år inom rollen som IT-säkerhetsansvarig, och 5 år som konsult mot kommunal verksamhet i Stockholm Regionen samt mot Region Stockholm.

Tidigare uppdrag har bestått av bl.a. genomförande av förstudier inom IT- och informationssäkerhetsområdet, framtagande och implementering av IT-säkerhetsarktiektuerer, nulägesanalyser baserat på vedertagna ramverk (ISO 27000-serie standarder, NIST 800-82 SP, CIS-Controls, ISA/IEC 62443-serie standarder), framtagande och implementering av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), informationsklassificering, risk- och sårbarhetsanalyser, riskhantering, sårbarhetshantering, konsekvensbedömning för behandling av information, kravställning, incident respons, IT-forensik, kursledare inom IT-och informationssäkerhet samt säkerhetsmedvetenhet, säkerhetsgranskningar, kontinuitetshantering, mf.l.

Certifieringar 

  • CISSP – Certified Information Systems Security Professional

  • GRID – GIAC Response and Industrial Defense

  • GICSP – Global Industrial Cyber Security Professional, GIAC

  • Certified Ethical Hacker (CEH), EC-Council

  • Certified Project Management Associate, IPMA Level

  • European Certified Information Security Specialist (ECIS) regarding the application of
    ISO/IEC 27000-series standards

  • Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt

  • Certified Novell Engineer, CNE